Bylinky

Naši předkové vždy měli bylinky ve velké úctě.

Bylinkami se léčilo napříč staletími a mnohdy byly jedinou a poslední záchranou navracející zdraví chudým a nemajetným, jejichž nemoci pramenily z dřiny a podvýživy, a také bohatým, kteří své nemoci živili zahálkou a přejídáním.

Vždy tu byly pro všechny, připravené a ochotné léčit naše bolesti na těle i na duši.

Nekonečná moudrost přírody stvořila na každý náš neduh konkrétní rostlinku a nám stačí pouze rozklíčovat, která je ta pravá. Jsme velmi individuální bytosti, každá jedna se svými konkrétními vlastnostmi a schopnostmi tvoří neopakovatelný originál, i se svými radostmi, tužbami, bolestmi a strachy ukrytými hluboko v podvědomí.

Proto i volba bylin by pokud možno měla být vždy pro každého individuální, nejlépe cílená přímo na jeho hlavní zdravotní problém. Není proto příliš moudré se dlouhodobě preventivně ,,prolévat bylinami,, zvlášť, pokud jejich účinky příliš neznáte. Vždy mějte na paměti, že jsou to moudří učitelé, ale když bude učení moc, váš tělesný i duševní systém to zkrátka ,,nepobere ,, a přestane na ně reagovat.

To vám pak nebude příliš ku prospěchu, pokud opravdu onemocníte a budete jejich pomoc nutně potřebovat.

Pokud se ale bylinky užívají cíleně, na konkrétní problém, tak často dokážou doslova zázraky a to i tam, kde konvenční medicína již nemá mnoho co nabídnout. Působí totiž komplexně. Jejich účinek není pouze v poměru látek, které obsahují, ale je zde přítomno také určité nespecifické působení, kdy nám bylinka všeobecně posiluje organismus, který si potom s nemocí lépe poradí. Přitom je velmi důležité umět se na bylinku správně naladit. A to už jsme v oblasti intuitivního bylinářství.

Všichni staří, osvícení bylináři věděli, že je možno spojit se s duchovní podstatou rostliny a také s ní komunikovat. Pro mne je zcela přirozené, že při výběru a sběru bylin poprosím rostlinky o pomoc a samozřejmě jim také poděkuji. Je důležité této léčbě věřit. Je zde přímá úměra, kolik víry a lásky jste ochotni do bylinek vložit, tolik pomoci se vám od nich dostane.

Další důležitou věcí je váš záměr, uzdravit se. Není možné zásahem zvenčí vyléčit někoho, kdo se ve své podstatě vyléčit nechce, nebo zatím nemůže, protože ještě nepochopil, jaké poselství mu jeho bolest nebo nemoc přináší. Někdo jiný o vyléčení zase nestojí z důvodu, že mu nemoc přináší jisté výhody, např. soucit a zájem okolí, nemožnost pracovat atd…

K trvalému vyléčení je vždy potřeba vzdát se svých postojů a návyků, které nás k nemoci přivedly. A to je na každém z nás. A teprve potom můžeme požádat o pomoc a vedení na cestu k uzdravení naše moudré pomocníky z rostlinné říše, kteří jsou tu vždy připraveni pro nás i pro ostatní, pro všechny, kteří by je kdy mohli potřebovat.

bylinkova_louka