Bylinky

Bylinky

Naši předkové vždy měli bylinky ve velké úctě.

Bylinkami se léčilo napříč staletími a mnohdy byly jedinou a poslední záchranou navracející zdraví chudým a nemajetným, jejichž nemoci pramenily z dřiny a podvýživy, a také bohatým, kteří své nemoci živili zahálkou a přejídáním.