Energie krajiny

Energie krajiny

Krajina odpradávna působí svými vlivy na člověka, který se v ní nachází a pohybuje. A v místech, kde podvědomě vnímáme dobrou, životu příznivou energii se rádi zastavíme a spočineme. Většinou to bývá u studánky, u nějakého pěkného stromu, kamene, na kopečku s výhledem do krajiny….