Seminář: Šamanský buben – přítel a pomocník

Koná se 26.7 2024, v Ukázkové přírodní zahradě Na Přehájku, je to nedaleko Týna nad Vltavou. Od 18.00 do cca 21. hodin.

Přednášející: Ladislav Kročák – Sam Modrý Medvěd- výrobce šamanských bubnů a dalších rituálních a ozdobných předmětů -  mato@mato.cz

K zapůjčení (případně ke koupi) bude 50 bubnů.

Cena účasti na semináři: 450 kč.

Přihlášení předem nutné, na mail: jana@zahradyzivota.cz

Budeme si povídat nejen o bubnu, ale i o tom, jak začlenit spiritualitu do každodenního života současného člověka, o nezbytné rovnováze v člověku i vesmíru, zodpovědnosti, šamanech, andělech strážných, karmě, duchovní cestě, vědomé přítomnosti, synchronicitách, rituálech a o všem, co vás bude zajímat. Povídání budeme prokládat bubnováním.

Naučíme se za pomoci bubnu doplňovat svoji vnitřní energii z okolního prostoru.

Buben nás také provede následujícími rituály (účast na nich je samozřejmě dobrovolná):

„Bubnování pro Matku Zemi“ (má tři části – podpora Matce Zemi, podpora naší vlasti, prosba za pomoc při nalezení vlastní cesty životem).

V dalším rituálu podpoříme Českého Lva – astrální bytost, která zajišťuje, aby vývoj v našem státě probíhal v souladu s vesmírným Řádem.

 Rituál „Zažehnutí Boží jiskry v člověku“ je určen lidem, kteří si uvědomují duchovní stránku pozemského života a chtějí na sobě pracovat.

V rituálu „Bohyně Pramáti“ navážeme kontakt s jedním z nejstarších božstev.

Rituál „Nový začátek“ nám umožní odložit vše nepotřebné, s čím se už nechceme ve svém životě setkávat a začít vědomě pracovat na něčem novém (je dobré přijít už s konkrétním záměrem – například změna zaměstnání….)

Buben provází člověka od chvíle, co se mohl nazývat člověkem. Slouží jako prostředek k uvolnění, přechodu do meditace, navození změněných stavů vědomí, pomáhá při komunikaci s bytostmi z jiných světů.

Seminář- Šamanský buben- přítel a pomocník