Přírodní zahrady

Mnoho původních rostlin a živočichů přichází v dnešní velmi intenzivně využívané kulturní krajině o své životní podmínky.

Naštěstí se stále více lidí přiklání k přírodnímu způsobu zahradničení a přírodní zahrady se stávají oázami rozmanitého života.

Co jsou vlastně přírodní zahrady, ekozahrady, permakulturní zahrady?

Základní myšlenkou těchto zahrad je sladit a harmonizovat potřeby přírody a potřeby člověka. Je to snaha o trvalou udržitelnost v péči o Zemi, bez pesticidů, herbicidů a dalších chemických prostředků.

Vzorem při zakládání těchto zahrad je sama příroda a zahrady většinou obsahují tyto prvky:

  • živé ploty z našich původních keřů, přirozené luční porosty
  • ponechání původních porostů, či jejich částí
  • divoké koutky, mimořádná stanoviště, suchá či mokrá…
  • listnaté stromy
  • květiny a trvalkové záhony, zeleninové a bylinkové záhony
  • ovocné stromy a bobulové keře
  • malá jezírka či tůňky pro obojživelníky

Způsoby obhospodařování v těchto zahradách jsou:

  • kompostování, domečky pro zvířecí pomocníky
  • využití dešťové vody
  • mozaikové sečení trávy, mulčování, užívání k přírodě šetrných materiálů

Je velmi důležité, uvážlivě volit skladbu vysazovaných dřevin tak, aby se jednalo o naše původní druhy vyskytující se v naší přírodě, protože po tisíce let společného vývoje došlo k vzájemné adaptaci mnoha rostlinných a živočišných druhů. Pokud budou k výsadbě použity domácí druhy stromů a keřů vyskytujících se v okolí zahrady, tak se vám ji podaří velmi nenásilně propojit s okolní přírodou.

V takové dobře založené přírodní zahradě se lidé i další všemožní živočichové cítí doslova jako v ráji…

Heslem těchto zahrad je spolupracujme s přírodou, ona bude spolupracovat s námi.

V tomto stylu je založena také ukázková přírodní zahrada Na Přehájku, kterou je možno navštívit vždy během červnové akce víkend otevřených zahrad.

V této zahradě byly pořízeny všechny fotografie se zahradní tématikou umístěné na těchto webových stránkách.

trvalky_a_sklenik plaketa_prirodni_zahrada certifikat_prirodni_zahrada plaketa_ukazkova_zahrada certifikat_ukazkova_zahrada venkovska_zahrada trvalky_v_zahrade okrasna_a_zeleninova_zahrada lucni_kviti kvetiny_v_zahrade